ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทอดกฐินวัดป่าพุทธรังษีโตเกียวประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว

08/10/2017

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ได้รับมอบหมายจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทอดกฐินวัดป่าพุทธรังษีโตเกียวประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว อำเภอฮาจิโอจิ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนจากสำนักงานต่าง ๆ ภายใต้ทีมประเทศไทย เพื่อร่วมสมทบทุนในการก่อสร้าง และฟื้นฟูวัดฯ ให้เป็นเสนาสนะของพระภิกษุสงฆ์และสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไปต่อไป
Back to the list