ข่าวกิจกรรม


งาน "130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่นที่ไซตามะ"

08/10/2017

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 60 ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหมายให้นางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานเป็นผู้แทนในการเปิดงาน "130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่นที่ไซตามะ" โดยมีผู้แทนระดับสูงจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หลายท่านเข้าร่วมด้วย อาทิ นายดิพงค์ นลินานนท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา

งาน "130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่นที่ไซตามะ" จัดขึ้นโดยความร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มคนไทยในจังหวัดไซตามะ ซึ่งมีนางสุพัตรา รัตนสุขศรีเป็นประธาน และได้รับความร่วมมือจากเมืองคะวะโกะเอะ จังหวัดไซตามะ โดยนาย Yoshiaki Kawai เทศบาลเมืองคะวะโกะเอะได้เข้าร่วมเป็นประธานในการเปิดงาน

งานนี้ยังได้รับความสนใจจากประชาชนท้องถิ่นในไซตามะโดยมีเข้าร่วมกว่า 300 คน โดยในงานได้จัดให้มีการแสดงวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น การสาธิตการแกะสลัก สานเสื่อแบบไทยโบราณ และการนวดไทย รวมทั้งมีการรำชุดพิเศษเพื่อถวายแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งมีชาวไทยและญี่ปุ่นสมัครเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงถึง 99 คน
Back to the list