ข่าวกิจกรรม


เทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบุญบั้งไฟไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 23

07/10/2017

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองก่อนการร่วมงาน “เทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบั้งไฟริวเซ” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 23 ที่เมืองชิชิบุ จังหวัดไซตามะ ซึ่งคณะจากประเทศไทยที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองยโสธร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เทศบาลเมืองยโสธรและเมืองชิชิบุได้ส่งคณะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันในด้านจัดเทศกาลบั้งไฟ ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีอยู่ในทั้งสองประเทศ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2544 ได้ร่วมกันจัดตั้ง “เมืองพี่เมืองน้อง” และดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้งานเทศกาลบั้งไฟริวเซนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นงานเทศกาลแห่งชาติในปีหน้า
Back to the list