ข่าวกิจกรรม


รองนายกเทศมนตรีเมืองชิสึโอกะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

04/10/2017

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2560 นาย Shigeyuki Konaga รองนายกเทศมนตรีเมืองชิสึโอกะพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากเมืองชิสึโอกะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างเมืองชิสึโอกะกับประเทศไทย และในโอกาสนี้ คณะฯ ได้มอบหนังสือขอความร่วมมือจากฝ่ายไทยให้พิจารณามอบช้าง 4 เชือกให้แก่สวนสัตว์ Nihon Daira เมืองชิสึโอกะ ซึ่งเป็นหนึ่งในสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์ช้างในญี่ปุ่นเพื่อคนรุ่นหลัง
Back to the list