ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกลุ่มบริษัท Property Perfect กับ Sumitomo Forestry

11/10/2017

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนายพิชัย รัตตกุล ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. Property Perfect และอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง บมจ. Property Perfect บมจ. Grande Asset Hotel and Property และกับบริษัท Sumitomo Forestry จำกัด นำโดยนายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. Property Perfect นายวิทวัส วิภากุล กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. Grande Asset Hotel and Property และนายทัสซึโอะ อิวากากิ กรรมผู้จัดการบริษัท Sumitomo Forestry (Singapore) จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน รวมถึงหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่น
บริษัททั้งสามแห่งจะร่วมกันพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอาคารชุดระดับ super luxury ย่านทองหล่อ โดยบริษัทไทยทั้งสองบริษัทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขณะที่บริษัท Sumitomo Forestry จะสนับสนุนในด้านเทคโนโลยี การออกแบบ และวัสดุอุปกรณ์บางส่วน ทั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือทางธุรกิจที่ตอบสนองต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เน้นส่งเสริมในเรื่องนวัตกรรม เทคโนโลยี และการขยายการลงทุนในภาคบริการ อีกทั้งสอดรับกับโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ครบ 130 ปี ในปีนี้
เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีต่อความสำเร็จดังกล่าว และได้เน้นย้ำถึงความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย ในการสนับสนุน อำนวยความสะดวก และคุ้มครองนักลงทุนไทยในประเทศญี่ปุ่น ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนไปยังประเทศไทย ซึ่งหลายปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับหนึ่งของไทยมาโดยตลอดTags:   Property Perfect

Back to the list