ข่าวกิจกรรม


งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

05/12/2015

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้วและภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส เข้าร่วมการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 88 พรรษา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว โดยมีชุมชนชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมลงนามถวายพระพรมากมาย นอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยและออกร้านอาหารไทยให้ชาวไทยได้ร่วมรับประทานอีกด้วย
Back to the list