ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์รายการสารคดี "อาทิตย์อุทัยที่เจ้าพระยา" ทางเนชั่นทีวี

11/10/2017

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้สัมภาษณ์แก่นายเทพชัย หย่อง ประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารเนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป และผุู้อำนวยการสถานีเนชั่นทีวี ซึ่งได้จัดทำรายการสารคดีชุด "อาทิตย์อุทัยที่เจ้าพระยา" ซึ่งเป็นสารคดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครบรอบ 130 ปี
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นซึ่งมีมายาวนานกว่า 600 ปี และอนาคตของความสัมพันธ์เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน ทั้งนี้ รายการนี้มีกำหนดการแพร่ภาพออกอากาศเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป
Back to the list