ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบรอบ 1 ปีการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดระฆังญี่ปุ่น

15/10/2017

เมื่อวันที่15 ต.ค. 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบรอบ 1 ปีการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีถวายผ้าพระกฐินของชุมชนไทยในญี่ปุ่น ณ วัดระฆังญี่ปุ่น
Back to the list