ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำนายมาโมรุ โชและคณะ

16/10/2017

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายมาโมรุ โช ผู้นำตระกูลโช รุ่นที่ 23 และคณะฯ
ตระกูลโช เป็นอดีตราชวงศ์ของจังหวัดโอกินาว่าแห่งอาณาจักรริวกิว ซึ่งมีประวัติความสัมพันธ์กับไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือกว่า 600 ปีมาแล้ว และปัจจุบัน สมาชิกตระกูลโช ดำเนินธุรกิจสินค้าบริโภคขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นหลายประเภท ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตบรรสานฯ ได้ยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับตระกูลโชในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโอกินาว่าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป
Back to the list