ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ กล่าวปาฐกถาในการประชุมสามัญประจำปีสมาคมมิตรภาพอาคิตะ - ไทย

16/10/2017

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีสมาคมมิตรภาพอาคิตะ - ไทย ที่โรงแรม Akita Castle จังหวัดอาคิตะ และได้กล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับพัฒนาการความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับจังหวัดอาคิตะ ในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ครบ 130 ปี ในปี 2560 ทั้งนี้ มีผู้ว่าราชการจังหวัดอาคิตะ ผู้บริหารท้องถิ่น นักธุรกิจ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประมาณ 200 คน
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสำเร็จในการดำเนินความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น เนื่องจากได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม พร้อมคณะนักธุรกิจ และสื่อมวลชน ญี่ปุ่น รวมเกือบ 600 คน ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ย. 60 และการเยือนญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ฯ และเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในงานแสดงดนตรี “Concert in Commemoration of the 130th Anniversary of Thailand - Japan Diplomatic Relations” เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 60 ที่ Suntory Hall
ขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการกระชับความสัมพันธ์กับระดับท้องถิ่นของญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันหลายแห่งมีศักยภาพเป็นอย่างมาก โดยในส่วนของจังหวัดอาคิตะ ได้มีความร่วมมือกับไทยทางด้านสังคม วัฒนธรรม การกีฬา และการศึกษา ประกอบด้วย 1)การร่วมจัดนิทรรศการ Kingdom of Thailand Cultural Exhibition ในโอกาสครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ ระหว่างวันที่ 1 - 31 ต.ค. 60 ที่เมืองมิซาโตะ 2)การลงนามความร่วมมือเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติไทย สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ในปี 2563 และ 3) ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของไทย กับของจังหวัดอาคิตะ ซึ่งในปีนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่จังหวัดอาคิตะด้วย
Back to the list