ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้นมัตสึเอะไดยง เขตเอโดะกาวะ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

17/10/2017

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมัตสึเอะไดยง เขตเอโดะกาวะ จำนวน 6 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ นักเรียนได้รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และได้มีการตอบ-ถามคำถามต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรม
Back to the list