ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ นำรัฐมนตรีพลังงานพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง METI

18/10/2017

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 60 เวลา 09.20 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ เข้าพบหารือทวิภาคีกับนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น (METI) ที่ห้องประชุม โรงแรม Grand Prince Hotel New Tanakawa กรุงโตเกียว
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (LNG Hub) ในเรื่องดังกล่าวในอาเซียน ขณะเดียวกัน ฝ่ายญี่ปุ่นได้ผลักดันการส่งออกเทคโนโลยีถ่านหินพลังงานสะอาด (IGCC) มายังประเทศไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแจ้งว่าฝ่ายไทยต้องการหาข้อสรุปเรื่องดังกล่าวในโอกาสแรก โดยฝ่ายไทยจะพิจารณาข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อไทยมากที่สุด พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง METI ได้แจ้งถึงความประสงค์ของบริษัท MOECO ในการเข้าร่วมการประมูลแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณในช่วงต้นปีหน้าด้วย
ต่อมา ในช่วงบ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้พบหารือทวิภาคีกับนาง Leticia da Silva Klemens รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงานโมซัมบิก เพื่อหารือเกี่ยวกับการลงทุนของกลุ่มบริษัท ปตท. ในโครงการสำรวจและขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ Mozambique Area 1 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เน้นย้ำว่าฝ่ายไทยมีความพร้อมที่จะลงทุนในโครงการอื่น ๆ อีก โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เชิญให้ให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันด้วย
อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางเยือนญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุม LNG Producer- Consumer Conference ตามคำเขิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง METI ระหว่างวันที่ 17-19 ต.ค. 60 ที่โรงแรม Grand Prince Hotel New Tanakawa
Back to the list