ข่าวกิจกรรม


คณะผู้แทนจากจังหวัดอาโอโมริและองค์กรเกี่ยวกับแอปเปิ้ลของจังหวัดอาโอโมริเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

10/12/2015

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 คณะผู้แทนจากจังหวัดอาโอโมริและองค์กรเกี่ยวกับแอปเปิ้ลของจังหวัดอาโอโมริได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว และมอบแอปเปิ้ลจากจังหวัดอาโอโมริ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นแอปเปิ้ลญี่ปุ่นที่มีเปอร์เซ็นต์การส่งออกเข้าประเทศไทยมากที่สุดในญี่ปุ่นกว่า 60%   ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตและคณะตัวแทนของจังหวัดอาโอโมริได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายตลาดแอปเปิ้ลของจังหวัดอาโอโมริในประเทศไทยด้วย
Back to the list