ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติ

16/06/2017

        เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้มีการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติ นำโดย ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างท้องถิ่น และคนไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมการฝึกซ้อม
        การจัดซ้อมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติและให้การช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเกิดภัยพิบัติผ่านสถานการณ์จำลอง นอกจากนี้ยังมีการสาธิตวิธีการหลบภัย การใช้เครื่องดับเพลิง การปฐมพยาบาล การใช้เครื่องปั้มหัวใจ และยังมีการบรรยายจาก รศ. ดร. อนวัช สรรพศรี จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ภัยพิบัตินานาชาติ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ ในหัวข้อ “การเตรียมการรับมือภัยพิบัติ”
Back to the list