ข่าวกิจกรรม


พิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช

23/10/2017

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นำคณะข้าราชการทีมประเทศไทยจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและเมืองนาโกยา พร้อมด้วยผู้แทนกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในเมืองนาโกยา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 ณ วัดนิตไทจิ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ
Back to the list