ข่าวกิจกรรม


กลุ่มสมาคม Sugito International Association เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

10/12/2015

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 กลุ่มสมาคม Sugito International Association จังหวัดไซตามะ จำนวน 40 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตฯ และได้รับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับประเทศไทย รวมทั้งภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ พร้อมตอบข้อซักถามในหลายประเด็น อาทิ ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้อธิบายเกี่ยวกับประวัติทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ อีกด้วย
Back to the list