ข่าวกิจกรรม


การประชุม ASEAN Committee Meeting in Tokyo

20/10/2017

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูตได้เข้าร่วมการประชุม ACT Committee in Tokyo ครั้งที่ 283 ซึ่งเป็นการประชุมคณะทูตอาเซียนในกรุงโตเกียว เพื่อหารือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับในประเด็นที่อยู่ในความสนใจ โดยในโอกาสนี้ คณะทูตอาเซียนได้เชิญนาย Iwao Horii ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นที่ญี่ปุ่นและอาเซียนต้องการผลักดันในการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่กรุงมะนิลา
Back to the list