ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตเอเชียตะวันออกเยือนเมืองนิคโค

28/10/2017

เมื่อ 28 – 29 ตุลาคม 60 นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษาได้เข้าร่วมงานนำคณะทูตประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเยือนเมืองนิคโค ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองนิคโค และมีเอกอัครราชทูตประเทศออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์ และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศเกาหลีใต้ จีน และไทยเข้าร่วม โดยในโอกาสนี้อัครราชที่ปรึกษาสาลินีฯ ได้พบหารือกับบุคคลสำคัญ อาทิ นายกเทศมนตรี
เมืองนิคโค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดโทะชิกิ และสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดโทะชิกิ และเข้าร่วม
งานแสดงศิลปะวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ และงานพบปะสังสรรค์กับชาวเมืองนิคโคเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก
Back to the list