ข่าวกิจกรรม


งานเลี้ยงอาหารกลางวันระหว่างเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

02/11/2017

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันระหว่างเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียน กับนายโคโนะ ทะโร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบเกี่ยวกับประเด็นที่ฝ่ายญี่ปุ่นต้องการผลักดันในการประชุมเอเปคที่เวียดนาม (10-11 พ.ย. 2560) และการประชุมผู้นำอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ (13-14 พ.ย. 2560)
ในโอกาสนี้ ฝ่ายญี่ปุ่นได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับอาเซียนในการพัฒนาความเชื่อมโยงและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งได้ขอรับความร่วมมือจากอาเซียนในการสนับสนุนมาตรการกดดันเกาหลีเหนือ และการให้ความสำคัญกับเสรีภาพในการเดินเรือและหลักนิติธรรมในทะเลจีนใต้ ซึ่งฝ่ายอาเซียนพร้อมสนับสนุน นอกจากนั้นทั้งสองฝ่ายยังได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย
Back to the list