ข่าวกิจกรรม


การจัดงานกอล์ฟการกุศล Asia Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) Annual Charity Golf Tournament 2017

31/10/2017

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้รับมอบหมายจากนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ ให้เป็นผู้แทนกล่าวในงาน Asia Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) Annual Charity Golf Tournament 2017 ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ ALFS ในการจัดงานกอล์ฟการกุศลในปีนี้ โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปมอบให้กับองค์กรในญี่ปุ่นหรือประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์หรือให้กับประเทศที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 150 คน ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในวงการการเมืองและธุรกิจของญี่ปุ่น เช่น นางอะคิเอะ อาเบะ ภริยาของ นรม.ญี่ปุ่น นายมะสะฮิโคะ โคมุระ อดีต รมว.กต. และนางมะริโกะ นะคะโสะเนะ ภริยาของอดีต รมว.กต.นะคะโสะเนะ รวมทั้งผู้บริหารบริษัทเอกชนญี่ปุ่น ดารา นักแสดง และนักกีฬาญี่ปุ่น ตลอดจนเอกอัครราชทูตต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งผู้เข้าร่วมประทับใจและขอบคุณ สอท. ที่ได้ช่วยให้งานประสบความสำเร็จ และต่างชื่นชอบสินค้าไทย และอาหารไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ นำมาร่วมงานและเป็นของขวัญสำหรับผู้เข้าร่วม
Back to the list