ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมกิจกรรม ACT Golf Tournament 2017

05/11/2017

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และตัวแทนนักกีฬากอล์ฟของสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรม ACT Golf Tournament 2017 ซึ่งปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพร่วมกับ International Sports Promotion Society (ISPS) ที่ Toyosato Golf Club, Tsukuba-shi, Ibaraki-ken โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 80 คน
Back to the list