ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดอิ่มบุญธัมมาราม

22/10/2017

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เป็นตัวแทนฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคีเพื่อเป็นทุนซื้อที่ดินสร้างลานอเนกประสงค์ให้มีขนาดที่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสานา ณ วัดอิ่มบุญธัมมาราม กรุงโตเกียว
Back to the list