ข่าวกิจกรรม


นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยชาวญี่ปุ่น

24/03/2011

             เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2554 นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวนำสิ่งของพระราชทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทยไปมอบให้ผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวและทซึนามิที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายทะเคะชิ ฮะมะโนะ ผู้อำนวยการเขตชินะงะวะ กรุงโตเกียว เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ เขตชินะงะวะจะนำสิ่งของพระราชทานฯ ไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่อยู่ในเขตมิยะโกะ จ. อิวะเตะ เนื่องจากเขตชินะงะวะและเขตมิยะโกะมีข้อตกกลงและความร่วมมือด้านการบรรเทาสาธารณะภัยร่วมกัน

19march2011_311
Back to the list