ข่าวกิจกรรม


คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

24/11/2017

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2017 คณะผู้บริหารและคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งจอมบึงมาราธอนของมหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง จ. ราชบุรี เข้าเยี่ยมคารวะเอกอััครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่เดินทางมาญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมงาน Tsukuba Marathon 2017 ณ University of Tsukuba
ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยนางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา และบรรยายสรุปเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดยนางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา
Back to the list