ข่าวกิจกรรม


นายกสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย ของ สจ. คานากาวะ นำคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตฯ

24/11/2017

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 60 นาย Hiroaki Shikida นายกสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย ของ สจ. คานากาวะ ได้นำคณะผู้บริหารสมาคมฯ และผู้แทนบริษัท Nippon Zettoc Co. Ltd เพื่อรายงานแผนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ในปี 2561
นาย Shikida ระบุว่าในช่วงเดือนเม.ย. - พ.ค. 61 จะนำคณะผู้บริหารและสมาชิกสมาคมฯ เดินทางเยือนไทย เพื่อศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และด้านสังคม ขณะเดียวกัน จะนำยาสีฟันจำนวน 6,000 หลอด อภินันทนาการจากบริษัท Nippon Zettoc ไปบริจาคให้กับมูลนิธิสำหรับผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ในประเทศไทย
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณสมาคมฯ สำหรับความร่วมมือที่ผ่านมา และได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ในปีหน้า เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป
Back to the list