ข่าวกิจกรรม


เจ้าหน้าที่จากสำนักสงฆ์นิกายชินกองชูเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

24/11/2017

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2017 เจ้าหน้าที่จากสำนักสงฆ์นิกายชินกองชูเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ และได้รายงานถึงการเดินทางไปประเทศไทยของพระสงฆ์นิกายชินกองชูจำนวน 100 รูป ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย. 2560 เพื่อเข้าร่วมพิธีสวดมนต์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกับพระสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ณ วัดอรุณราชวราราม นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมการลงนามข้อตกลงด้านทุนการศึกษาพิเศษระหว่างมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยไทเซด้วย  

Back to the list