ข่าวกิจกรรม


คณะกรมทางหลวงฯ และบริษัทนครชัยแอร์เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

24/11/2017

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 คณะกรมทางหลวงฯ และบริษัทนครชัยแอร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีนายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ คณะฯ เดินทางมาญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 20-25 พ.ย. 2560 เพื่อศึกษาดูงานเรื่องการจัดการด้านการขนส่งและบริหารจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟ และการขนส่งสาธารณะ รวมถึงการออกแบบและจัดการด้านความปลอดภัย เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาศูนย์ขนส่งสาธารณะในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นอกจากนี้ยังได้เดินทางดูงานการจัดการ และระบบการจัดการขนส่ง ณ นครโอซากา บริษัทI Isuzu บริษัท Hino และ Shinjuku Bus Terminal
Back to the list