ข่าวกิจกรรม


อัครราชทุูตเข้าร่วมงานลอยกระทงเมืองฮิโรชิมะ

19/11/2017

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน Hiroshima Loi Kratong ณ โรงแรม Hotel Century21 เมืองฮิโรชิมะ ซึ่งจัดโดยสมาคมฮิโรชิมะ – ไทย โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและญี่ปุ่น ใน จ. ฮิโรชิมะ ภายในงานมีการแสดงนาฎศิลป์และดนตรีจากกลุ่มชาวไทยใน จ. ฮิโรชิมะ และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน
Back to the list