ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ นำคณะเยือนจังหวัดยามากาตะ อย่างเป็นทางการ

29/11/2017

เมื่อวันที่ 29 - 30 พ.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำหัวหน้าส่วนราชการไทยประจำกรุงโตเกียวที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนไทยที่มีการลงทุนในพื้นที่ คือ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ แจแปน จำกัด เดินทางเยือนจังหวัดยามากาตะ อย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของประธานธนาคาร Shonai ซึ่งเป็นธนาคารท้องถิ่นประจำจังหวัด เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ตามนโยบายของรัฐบาล
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดยามากาตะ นายกเทศมนตรีเมืองฮิงะชิเนะ และนายกเทศมนตรีเมืองยามากาตะ เพื่อทำความรู้จักและผลักดันความร่วมมืออย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการคุ้มครองดูและการอำนวยความสะดวกนักลงทุนไทยในพื้นที่ ขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับธนาคาร Shonai และหน่วยงานในพื้นที่ จัดการสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย โดยอัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการลงทุน และอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรม ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับโอกาสทางการลงทุนในประเทศไทยและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นสักขีพยายการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยฯ กับเมืองยามากาตะ เพื่อกระชับความร่วมมือด้านกีฬายูโด และเตรียมการไปสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นในปี 2563
ต่อมา เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและหารือกับบริษัทเอกชนญี่ปุ่นที่มีการลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศไทยและมีสำนักงานใหญ่หรือหน่วยงานที่สำคัญในจังหวัดยามากาตะ ประกอบด้วยบริษัท Casio และบริษัท MinibeaMitsumi โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำความพร้อมของไทยในการรองรับนักลงทุนญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้มีการปรับปรุงกฏระเบียบและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับให้ไทยเป็นศุนย์กลางทางการลงทุนในภูมิภาคอย่างแท้จริง
การเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยในโอกาสต่าง ๆ บนพื้นฐานของความพร้อมทางด้าน software และด้าน hardware ในประเทศ ขณะเดียวกัน ได้ขยายโอกาสทางการลงทุนให้กับภาคเอกชนไทยในพื้นที่ เพื่อแสดงบทบาทของไทยในฐานะที่เป็นทั้งฐานการลงทุนและเป็นนักลงทุนควบคู่กันไป อนึ่ง จังหวัดยามากาตะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับประเทศไทย โดยปัจจุบัน มีบริษัทจากยามากาตะลงทุนในประเทศไทย จำนวน 22 บริษัท มีมูลค่าการค้ากับไทยสูงเป็นลำดับต้นของจังหวัดฯ และมีนักท่องเที่ยวไทยมาเยือนจังหวัดยามากาตะถึงประมาณ 6,000 คน ในปี 2559 เพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัวจากปีที่ผ่านมา
Back to the list