ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้นไดจูเขตนากาโนะ

01/12/2017

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 คนจากโรงเรียนมัธยมต้นไดจูเขตนากาโนะเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น  โดยมี น.ส. รณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ที่ปรึกษารณิดาได้ร่วมตอบคำถามของนักเรียนเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย
Back to the list