ข่าวกิจกรรม


งานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2560

03/12/2017

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2560 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยและประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นรวมกว่า 100 คน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกันร้องสรรเสริญพระบารมี จากนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกัน
Back to the list