ข่าวกิจกรรม


งานเลี้ยงรับรองวันชาติ

05/12/2017

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดงานเลี้ยงรับรองงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ในโอกาสดังกล่าว นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวันพ่อแห่งชาติของไทย นอกจากนั้น สหประชาชาติยังยกย่องให้วันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันดินโลก เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อ การศึกษาวิจัย การอนุรักษ์ และการบริหารจัดการทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลก
นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทย-ญี่ปุ่นซึ่งครบรอบ 130 ปีในปีนี้ โดยมีนางสาวโยโกะ คามิกาวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้กล่าวถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น โดยมีคณะทูตต่างประเทศ ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนญี่ปุ่น และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศในญี่ปุ่นเข้าร่วมงานกว่า 700 คน
Back to the list