ข่าวกิจกรรม


BS Fuji TV สัมภาษณ์ภริยาเอกอัครราชทูตฯ

11/04/2011

madam11_4_7-3     madam11_4_7-2

          เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ Taishikan no Shokutaku (A Table of Embassy) ของสถานี BS Fuji เกี่ยวกับภัตตาคารอาหารไทยในญี่ปุ่นและเครื่องหมาย Thai Select ซึ่งจะมอบให้แก่ภัตตาคารอาหารไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจะออกอากาศทางสถานี BS Fuji ในวันที่ 17 เมษายน 2554 ตั้งแต่ เวลา 21.00 น.

madam11_4_7-1