ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมสอนทำอาหารไทยแก่สมาคม FEC

07/12/2017

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2560 นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้ให้การต้อนรับนายเคน มัตสึซาวะ ประธานองค์กร The International Friendship Exchange Council (FEC) และคณะจำนวน 45 คน ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมสอนทำอาหารไทยโดยแม่ครัวของทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
องค์กร FEC เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1983 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างญี่ปุ่นและนานาประเทศ สมาชิกประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ เอกชน และคณะทูตในญี่ปุ่น สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมนานาชาติ โดยได้ร่วมมือกับประเทศไทยเป็นประเทศแรก เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่นTags:   FEC

Back to the list