ข่าวกิจกรรม


นายกเทศมนตรีเมืองมิสึโฮะเยือนสถานเอกอัครราชทูต

12/12/2017

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2560 นาย Hiroyuki Sugiura นายกเทศมนตรีเมืองมิสึโฮะ จังหวัดไซตามะ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและเข้าพบอัครราชทูตที่ปรึกษาสาลินี ผลประไพ เพื่อรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองมิสีโฮะกับประเทศไทย โดยเมืองมิสึโฮะได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับเทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น ไปเมื่อปี 2559
Back to the list