ข่าวกิจกรรม


คณะผู้แทนจังหวัดอาโอโมริ เข้าพบอุปทุตฯ เพื่อประชาสัมพันธ์แอปเปิ้ลท้อนถิ่น

12/12/2017

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 60 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูตฯ ได้ให้การต้อนรับนาย Yoshiaki Hori, Deputy Director General, Tourism and International Affairs Strategy Bureau จังหวัดอาโอโมริ และคณะ ที่ สอท. ในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์แอปเปิ้ลของจังหวัดฯ ซึ่งประเทศไทยเป็นตลาดส่งออกอันดับ 4 ในโลก

โอกาสนี้ อุปทูตฯ ได้รับมอบแอปเปิ้ลที่คณะผู้แทนจังหวัดฯ ได้นำมามอบให้กับ สอท. ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ดำเนินมาเป็นประจำทุกปี และได้ฝากให้จังหวัดฯ ช่วยดูแลคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประมาณ 100 คน รวมถึงนักท่องเที่ยวไทยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วย
Back to the list