ข่าวกิจกรรม


คณะยุวทูตเมืองยาจิโย จ. ชิบะ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

14/12/2017

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2560 นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะยุวทูตเมืองยาจิโย จ. ชิบะ จำนวน 12 คน ซึ่งจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเมืองยาจิโยและกรุงเทพมหานคร ในเดือนมกราคม 2561
ในโอกาสนี้ นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ได้รับฟังการแนะนำเมืองยาจิโยโดยคณะยุวทูตฯ และได้บรรยายสรุปความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น พร้อมร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยในหลายประเด็นเพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทางไปประเทศไทย
ทั้งนี้ เมืองยาจิโยและกรุงเทพมหานครได้ลงนามบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยได้ตกลงความร่วมมือความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม และจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงมิตรภาพที่ดีงามระหว่างยุวทูตทั้งสองประเทศ
Back to the list