ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เมืองทะกะโจ จังหวัดมิยะกิ

06/05/2011
Back to the list