ข่าวกิจกรรม


งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ครั้งที่ 12

16/12/2017

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 โดยมีอาจารย์คุนิยะ ซาคาอิ อธิการบดี ม.คันดะ และนางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาให้เกียรติกล่าวเปิดงานฯ
การแข่งขันครั้งนี้มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาภาษาไทยอยู่ในระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการประกวด 23 คน จาก 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ม.โอบิริน ม. โอซากา ม. เคโอ ม. โตเกียวศึกษาต่างประเทศ ม.ริทสึเมคังเอเชียแปซิฟิค และ ม.คันดะนานาชาติศึกษา การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยนี้จัดต่อเนื่องมาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยและไทยศึกษาในประเทศญี่ปุ่น และในปีนี้ กำหนดให้ใช้ “ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น” เป็นหัวข้อเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น
ทั้งนี้ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก ททท. การบินไทย สมาพันธ์ ธุรกิจญี่ปุ่น-ไทย (JTBF) สมาคมญี่ปุ่น-ไทย (JTA) บ.อายิโนะโมะโตะ และองค์กร NPO ขอบคุณมาก อีกด้วย
Back to the list