ข่าวกิจกรรม


งานประกวดภาพถ่ายในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

16/12/2017

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูต เข้าร่วมกล่าวเปิดงานประกวดภาพถ่ายในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ณ The Gallery 1, Nikon Plaza Shinjuku งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมถ่ายภาพของประเทศญี่ปุ่น และมีผลงานภาพถ่ายส่งเข้าประกวดกว่า 278 ชิ้น และผลงาน 3 ชิ้นที่ได้รับรางวัลนั้นได้ถูกคัดเลือกตัดสินจากคณะกรรมการ ซึ่งแต่ละภาพถ่ายเป็นภาพของประเทศไทยโดยมุมมองจากคนญี่ปุ่น
Back to the list