ข่าวกิจกรรม


ประธานและ CEO Tokyo SME Support Center เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

17/01/2018

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2561 นาย Yoshiyuki Fukuda ประธานและ CEO Tokyo SME Support Center ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่และเทศกาลปีใหม่ โอกาสนี้ นาย Fukuda ได้แจ้งว่า Tokyo SME Support Center สำนักงานกรุงเทพมหานคร ได้เปิดดำเนินการมาแล้วเป็นเวลาเกือบสามปี โดยได้ให้บริการแก่ SME ญี่ปุ่นประมาณ 1,300 ราย และ SME ไทยประมาณ 400 ราย รวมทั้งสิ้น 1,700 ราย ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีและแสดงความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน Tokyo SME Support Center ในทุกด้าน ทั้งนี้ โดยคำนึงว่า SME เป็นกลไกขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของทั้งสองประเทศ และควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิด
ที่ผ่านมา Tokyo SME Support Center ได้มีความร่วมมือกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียว อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ
ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของ Tokyo SME Support Center สำนักงานกรุงเทพมหานคร ได้ที่ http://www.tho.tokyo-trade-center.or.jp/en/
Back to the list