ข่าวกิจกรรม


นาย ICHITA YAMAMOTO สมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

17/01/2018

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2561 นาย ICHITA YAMAMOTO สมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่น พรรค LDP ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานการเยือนประเทศไทยของคณะฯ ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาตม 2560 และหารือเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น รวมถึงการใช้ผลงานทางดนตรีของนาย YAMAMOTO เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย
Back to the list