ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรองประธานธนาคารโชไน จังหวัดยามากาตะ

19/01/2018

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 61 นาย Giichiro Harada รองประธานธนาคารโชไน ซึ่งเป็นธนาคารท้องถื่นของจังหวัดยามากาตะ ได้นำคณะผู้แทนจากเมืองฮิงาชิเนะ เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อขอบคุณที่ได้นำคณะเดินทางเยือนจังหวัดยามากาตะ เมื่อช่วงปลายปี 2560

นาย Harada กล่าวว่า การเยือนจังหวัดฯ ของเอกอัครราชทูตฯ และคณะ เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างจังหวัดฯ กับประเทศไทยอย่างแท้จริง โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เสริมว่า จังหวัดยามากาตะไม่เพียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวไทย แต่ปัจจุบัน ได้มีภาคเอกชนไทย คือบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ แจแปน ซึ่งมีการลงทุนในหลายโครงการในพื้นที่ด้วย ในการนี้ ขอความร่วมมือธนาคารในการประสานกับจังหวัดฯ ให้ช่วยดูแลคนไทยและนักธุรกิจไทยเป็นอย่างดีด้วย

โอกาสนี้ นาย Yoshitaka Goto ผู้บริหารสหกรณ์การเกษตรเมืองฮิงาชิเนะ ได้เป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีฮิงาชิเนะและประธานสหกรณ์เมืองฮิงาชิเนะ มอบกิ่งซากุระพันธ์ุ Keio ซึ่งมีการเพาะปลูกในพื้นที่ของเมืองฯ และเริ่มออกดอกตั้งแต่ช่วงฤดูหนาว ให้กับเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นของที่ระลึกด้วย
Back to the list