ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดฮิโระชิมะ

02/06/2011

เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ
ได้รับเชิญจากนาย Masahiro Nishikawa ประธานสมาคมมิตรภาพไทย – ฮิโระชิมะ
ให้บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในงานประชุมประจำปีของสมาคมฯ ที่จังหวัดฮิโระชิมะ

23-24_may2011hiroshima-2

23-24_may2011hiroshima-4  23-24_may2011hiroshima-3

23-24_may2011hiroshima-1

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Hidehiko Yuzaki ผู้ว่าราชการจังหวัดฮิโระชิมะ
นาย Hideki Fukayama ประธานหอการค้า จังหวัดฮิโระชิมะ

และ

เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ Mazda
โดยเอกอัครราชทูตฯ เชิญชวนให้นักธุรกิจญี่ปุ่นในจังหวัดฮิโระชิมะไปลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น

23-24_may2011hiroshima-6

23-24_may2011hiroshima-5   23-24_may2011hiroshima-7

 

23-24_may2011hiroshima-8

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปวางพวงมาลาที่พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สันติภาพ จังหวัดฮิโระชิมะด้วย

 23-24_may2011hiroshima-10   23-24_may2011hiroshima-9
Back to the list