ข่าวกิจกรรม


การบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยที่เมืองโอเมะ

27/01/2018

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชาการเรียนรู้นานาชาติที่เมืองโอเมะ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเมืองโอเมะตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมปลายจำนวน 70 คนเข้าร่วม


Back to the list