ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ นศ. ไทยที่ ม. เมจิ

26/05/2011

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ และนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต
ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Meiji และเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาระยะสั้นแก่นักศึกษา 9 คนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ และอัครราชทูตได้เข้าเยี่ยมคารวะนายฮิโรมิ นายะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย Meiji

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยและการบรรยายในชั้นเรียนของนักศึกษา
Back to the list