ข่าวกิจกรรม


งานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมไทย 2011

24/06/2011

thaibunka2011-1

นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต กล่าวเปิดงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมไทย 2011
ซึ่งจัดขึ้นที่สวนอุเอโนะ ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2554

thaibunka2011-3

โดยวงดนตรีเครื่องสายของสถานเอกอัครราชทูตร่วมแสดงดนตรีไทยในงานดังกล่าวด้วย

thaibunka2011-4

งานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมไทย 2011จัดโดยคณะกรรมการจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยระหว่างประเทศและ
โรงเรียนนาฏศิลป์ไทยนานาชาติ  (International Thai Dance Academy)

thaibunka2011-5

ซึ่งมีการจัดแสดงและแนะนำศิลปวัฒนธรรมไทยหลากหลายประเภทภายในงาน
Back to the list