ข่าวกิจกรรม


ศิลปินไทยร่วมแสดงใน Kishiko International Concert ครั้งที่ 26

31/01/2018

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และนางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานคอนเสิร์ต The 26th Kishiko International Concert ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตได้ให้ความร่วมมือในการนำศิลปินไทยมาแสดงดนตรีร่วมสมัยและดนตรีพื้นบ้าน ร่วมกับศิลปินจากญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้

นางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวในพิธีเปิดงานถึงความตั้งใจของไทยที่จะนำเสนอมิติใหม่ของดนตรีไทย โดยการนำเพลงไทยเดิมมาเรียบเรียงใหม่เพื่อบรรเลงโดยเปียใน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา พันธุ์เจริญ ภาคีสมาชิกแห่งราชบัณฑิตยสภา อาจารย์ประจำภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา (ซอด้วง) อาจารย์สีส้ม เอี่ยมสรรพางค์ (ซออู้) ดร.ภาศิณี สกุลสุรรัตน์ (โทน-รำมะนา) และ ดร.ตรีทิพ กมลศิริ (ฉิ่ง) ซึ่งล้วนเป็นศิลปินกิตติมศักดิ์จากประเทศไทยมาบรรเลงดนตรีไทยโดยเปียโน ซึ่งเป็นการผสมผสานกับดนตรีไทยและสากลอย่างลงตัว นอกจากนั้น นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศคันดะยังได้มาสร้างสีสันบรรเลงเพลงไทยพื้นบ้านในงานด้วย

การจัดงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้ นอกจากจะมุ่งหวังให้ดนตรีเป็นสื่อในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทุกประเทศที่เข้าร่วมแล้ว รายได้ทั้งหมดจากการขายบัตรคอนเสิร์ตจะถูกนำไปบริจาคเพื่อการกุศล โดยในส่วนของสถานทูตไทย จะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิบ้านร่มไทร จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรับดูแลเด็กกำพร้าชาวไทยและชนกลุ่มน้อย ตลอดจนดำเนินความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนไทย
Back to the list