ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตบรรสานจัดงาน “คิดถึงเมืองไทย” อีฟนิ่ง ต้อนรับนักการทูตและนักธุรกิจญี่ปุ่นที่เคยอยู่เมืองไทย

01/02/2018

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และนางยุพดี บุนนาค ภริยา ได้จัดงาน “คิดถึงเมืองไทย” อีฟนิ่ง ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต  เพื่อต้อนรับอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ข้าราชการจากกระทรวงต่าง ๆ ของญี่ปุ่น และนักธุรกิจญี่ปุ่นกว่า 70 คน
เอกอัครราชทูตบรรสานกล่าวในช่วงเปิดงานว่า “การที่สถานทูตไทยจัดงาน “คิดถึงเมืองไทย” อีฟนิ่งขึ้นก็เพื่อให้เพื่อนชาวญี่ปุ่นทุกท่านได้ย้อนนึกถึงช่วงที่เคยอยู่ที่เมืองไทย และย้อนนึกถึงความทรงจำดี ๆ ทั้งในการทำงาน และชีวิตส่วนตัว ตลอดจนความตั้งใจและความพยายามของทุกท่านในการทำงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยสถานทูตตั้งใจที่จัดงานเช่นนี้เพื่อให้เราได้พบกันอีกอย่างสม่ำเสมอ และให้มิตรภาพของเรายั่งยืน และแน่นแฟ้นยิ่ง ๆ ขึ้นไป”

นายอะคิทะเนะ คิอุชิ อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวถึงความประทับใจในช่วงที่ประจำการที่ไทยเมื่อ 34 ปีที่แล้วว่า ได้มีโอกาสถวาย Saxophone ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

ในค่ำคืนของงาน “คิดถึงเมืองไทย” อีฟนิ่งนี้ ยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ เสียงดนตรีจากเพลงไทยที่บรรเลงโดยเครื่องดนตรีทั้งไทยและสากล ซึ่งสถานทูตได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา พันธุ์เจริญ ภาคีสมาชิกแห่งราชบัณฑิตยสภา อาจารย์ประจำภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา (ซอด้วง) อาจารย์สีส้ม เอี่ยมสรรพางค์ (ซออู้) ดร.ภาศิณี สกุลสุรรัตน์ (โทน-รำมะนา) และ ดร.ตรีทิพ กมลศิริ (ฉิ่ง) ซึ่งล้วนเป็นศิลปินกิตติมศักดิ์จากประเทศไทยมาบรรเลงดนตรีไทยโดยเปียโน เป็นการผสมผสานกับดนตรีไทยและสากลอย่างลงตัว ทำให้บรรยากาศภายในงานยิ่งอบอวลไปด้วยความคิดถึงเมืองไทยมากขึ้น
Back to the list