ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Asahi

02/02/2018

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Asahi ณ ทำเนียนสถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับสถานที่ที่ชอบในโตเกียว โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความประทับใจของตนต่อประเทศญี่ปุ่น ความมีน้ำใจของชาวญี่ปุ่น และความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ของประเทศทั้งสองตลอดจนกล่าวถึงสถานที่ที่ประทับใจในกรุงโตเกียว เช่น สวนสัตว์อุเอะโนะที่มีช้างไทยอยู่ 2 เชื่อก และทำเนียบเอกอัครราขทูตฯ ซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของไทยและญี่ปุ่น

 
Back to the list